Start-upy

Start-upy

29/08/2017

Biorąc pod uwagę przewidywany profil zaangażowania oraz możliwości dostarczenia konkretnych rozwiązań przez start-upy, poszukiwane będą projekty między innymi w obszarze:

  • optymalizacji działalności prowadzonej przez GK PGE w całym łańcuchu wartości Grupy,
  • magazynowania energii i czystych technologii wytwórczych, w tym metod ograniczania emisji substancji szkodliwych,
  • technologii informatycznych i komunikacyjnych (Big Data, Smart Home, elektromobilność, aplikacje mobilne, inne usługi i produkty),
  • wzbogacania surowców energetycznych oraz utylizacji ubocznych produktów spalania.
pgeventures_site