Organizacje i fundacje

Organizacje i fundacje

29/08/2017

Proponujemy model współpracy z organizacjami oparty na partnerstwie strategicznym i biznesowym.  Do współpracy w szczególności zapraszamy organizacje dysponujące bazą start-upów i możliwościami zapewnienia zaplecza eksperckiego i kanałów promocji Funduszu PGE Ventures. Zależy nam na budowaniu sieci współpracy i szerokiego partnerstwa pomiędzy przedstawicielami wszystkich organizacji start-upowych w Polsce i zagranicą.

pgeventures_site