PiMerge

PiMerge

PiMerge to spółka, która powstała w celu komercjalizacji technologii scalania różnego typu odpadowych popiołów lotnych do produktu charakteryzującego się wysoką odpornością na wymywanie. Celem było takie przetworzenie substratów, aby w sposób ekonomiczny zagospodarować odpady i zredukować przedostawanie się do środowiska zanieczyszczeń związanych z ich składowaniem bądź innym użytkowaniem.

Tak powstała technologia wytwarzania produktu o tymczasowej nazwie "kompozytowe paliwo węglowe" wykorzystująca odpady pozostałe z produkcji węgla kamiennego na rynku polskim: flotokoncentratu, mułu oraz miału węglowego. Produkt PiMerge charakteryzuje się stabilnością parametrów fizykochemicznych i stanowi konkurencyjny ekonomicznie i jakościowo ekwiwalent do obecnie stosowanego na rynku paliwa do niskoemisyjnych pieców retortowych. Innowacyjna technologia może pomóc w skutecznym ograniczeniu problemu niskiej emisji, będącego jedną z głównych przyczyn smogu w dużych aglomeracjach miejskich.

Więcej informacji o spółce na stronie internetowej PiMerge

pgeventures_site