Abyss Glass

Abyss Glass

21/06/2018

Abyss Glass zajmuje się głównie produkcją i dystrybucją luster interaktywnych, które wykorzystywane są jako innowacyjny i skuteczny nośnik marketingowo-informacyjny.

Podstawowym celem spółki jest wprowadzenie znacząco ulepszonego w stosunku do obecnych na rynku rozwiązania do zwiększenia zaangażowania klientów. Rozwiązanie Abyss Glass jest odpowiedzią na zjawisko banner blindness, czyli ignorowanie standardowych nośników przez odbiorców. Interaktywne lustra pomagają zwiększyć zaangażowanie klientów w naturalny, nieinwazyjny sposób, bazując na efekcie zaskoczenia. Spółka bazuje na własnych produktach spersonalizowanych do konkretnego zleceniodawcy na podstawie wcześniej przeprowadzonej szczegółowej analizy.

Więcej informacji o spółce na stronie internetowej Abyss Glass

pgeventures_site