Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Zasady Ochrony Danych, którymi kieruje się Grupa Kapitałowa PGE:

1. Wartości

Prywatność i ochrona Danych to wartości ważne dla GK PGE. Zdajemy sobie sprawę, że bez nich pozbawieni jesteśmy podmiotowości i że można je ograniczać tylko proporcjonalnie do ochrony innych wartości.

2. Styl

Prywatność to poczucie bezpieczeństwa, spokoju, jakość życia. Komunikując się z ludźmi (klientami, kontrahentami i pracownikami) staramy się, aby czuli się z nami bezpiecznie. Zapewniamy zrozumienie dla ich okoliczności,  w jakich się znajdują, ich reakcji i potrzeb, bo sami  również często znajdujemy się w podobnych sytuacjach.  Nie frustrujemy się naszymi odczuciami, bo to oni (klienci, kontrahenci, pracownicy) komunikując się z nami bardziej odczuwają swoją słabość względem systemu, niż my, którzy w tym momencie jesteśmy jego częścią.

3. Legalność

W GK PGE Dane są przetwarzane zgodnie z prawem. Dbamy o to, aby ustalić podstawę prawną przetwarzania. Ustalamy i spełniamy obowiązki ochrony Danych.

4. Rzetelność

GK PGE wykorzystujemy Dane uczciwie i rzetelnie. Przetwarzamy tylko Dane, które są adekwatne, stosowne i niezbędne do celów, dla których są przetwarzane. Komunikujemy uczciwie i rzetelnie, zgodnie z prawdą.

5. Przejrzystość

Komunikujemy możliwie prosto i czytelnie. Unikamy języka prawniczego. Nasza komunikacja jest zrozumiała i przejrzysta. Staramy się, aby każdy mógł zrozumieć nasze komunikaty.

6. Celowość

Dane zbieramy w konkretnych celach i nie wykorzystujemy ich inaczej, chyba że jest to legalne i wypełnimy wszystkie dodatkowe obowiązki (np. poinformujemy o zmianie celu przetwarzania).

7. Minimalizacja

Minimalizujemy przetwarzanie Danych. Nie pozyskujemy Danych na zapas, udostępniamy je tylko osobom, które muszą je znać i przechowujemy tylko tak długo jak są potrzebne.

8. Prawidłowość

Dbamy o prawidłowość Danych, weryfikujemy Dane i umożliwiamy ich aktualizację osobom, które są ich właścicielem. Przykładowo, jeśli w poczcie e-mail dostaliśmy odpowiedź automatyczną „ta osoba już tu nie pracuje” usuwamy jej nieaktualny służbowy adres email z bazy od razu, a nie po ośmiu latach.

9. Bezpieczeństwo

GK PGE dba i kładzie nacisk na bezpieczeństwo, cyber bezpieczeństwo, bezpieczeństwo informacji, bezpieczeństwo Danych. Wdrażamy procedury, szkolimy pracowników i ponosimy nakłady. Jednak aby to było skuteczne, wszyscy musimy stosować się do zasad bezpieczeństwa, a nie szukać dróg na skróty, ani wierzyć, że tym razem nic złego się nie stanie.

10. Rozliczalność

Dokumentujemy postępowanie z Danymi, aby być w stanie rozliczyć się ze spełnienia naszych obowiązków. Tego wymaga od nas prawo oraz rzetelność.

Odpowiedzialność

Niniejszy serwis internetowy ma charakter informacyjny. PGE Ventures sp z o.o. dokłada wszelkich starań, aby prezentowane dane były możliwie kompletne i aktualne. PGE Ventures sp z o.o. nie udziela gwarancji odnośnie dostępnych w serwisie treści oraz nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie straty wynikające z korzystania z zasobów serwisu. PGE Ventures sp z o.o. nie odpowiada za zawartość zewnętrznych witryn internetowych, do których mogą prowadzić odnośniki zawarte w serwisie PGE.

PGE Ventures sp z o.o. zastrzega możliwość wprowadzania zmian w treści serwisu www.pgeventures.pl w dowolnym czasie i zakresie, bez powiadamiania o tym użytkowników tego serwisu.

W przypadku pytań prosimy kontaktować się:

  1. z Inspektorami Ochrony Danych w spółkach GK PGE (w PGE Ventures Sp. z o.o. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Paweł Domagała z którym można skontaktować się poprzez wiadomość e-mail iod.pgeventures@gkpge.pl, na adres korespondencyjny Spółki  PGE VENTURES SP. Z O.O., ul. Mysia 2 00-496 Warszawa) lub
  2. na adres odo_swpp.pgesystemy@gkpge.pl
pgeventures_site