SpeedUp Energy Innovation

SpeedUp Energy Innovation (SEI) to fundusz utworzony w ramach programu BRIdge VC przez PGE Ventures, Polski Fundusz Rozwoju, Grupę SpeedUp oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

SpeedUp Energy Innovation

07/01/2019

SpeedUp Energy Innovation (SEI) to fundusz utworzony w ramach programu BRIdge VC przez PGE Ventures, Polski Fundusz Rozwoju, Grupę SpeedUp oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Celem funduszu jest inwestowanie w start-upy znajdujące się w zaawansowanej fazie wzrostu i ekspansji. Budżet funduszu wynosi 60 mln złotych. Beneficjentami tych środków mogą być technologiczne start-upy powiązane z szerokim łańcuchem wartości Grupy PGE lub charakteryzujące się wysoką innowacyjnością i potencjałem do wzrostu.

Ticket inwestycyjny

Fundusz planuje około 12 wejść kapitałowych oraz kilka inwestycji kontynuacyjnych typu follow-on. Pojedynczy ticket inwestycyjny wynosi od 3 do 4 mln złotych. Fundusz dopuszcza możliwość prowadzenia koinwestycji, szczególnie na etapie inwestycji kontynuacyjnych. Wówczas ticket inwestycyjny w ramach inwestycji kontynuacyjnych mógłby osiągnąć od 3 do 5 mln złotych. Zespół funduszu jest szczególnie zainteresowany start-upami o wysokim potencjale do generowania przepływów finansowych oraz charakteryzującymi się wysokim potencjałem technologicznym.

Obszary inwestycyjne

Preferowanymi dla funduszu obszarami inwestycyjnymi są sektory i branże szeroko powiązane z sektorem energetycznym i wartościami Grupy PGE, m.in.:

  • Technologie przemysłu 4.0;
  • Digitalizacja danych;
  • Internet Rzeczy;
  • Technologie informatyczne i komunikacyjne (ICT);
  • Zarządzanie Big Data;
  • Metody magazynowania energii;
  • Rozwiązania dla elektromobilności;
  • Technologie OZE.

Kryteria inwestycyjne

W ramach kryteriów inwestycyjnych, zespół funduszu interesuje się projektami inwestycyjnymi znajdującymi się przynajmniej w fazie wzrostu i ekspansji. Ponadto, projekty te muszą generować przychody z działalności, a zapotrzebowanie kapitałowe powinno być przeznaczone przede wszystkim na ekspansję rynkową, a w mniejszym stopniu na rozbudowę i udoskonalenie samej technologii.

Kluczowy Personel funduszu

Bartłomiej Gola – Partner Generalny SpeedUp Group

Bartek z branżą startupową związany jest od ponad 8 lat. Zaczynał jako inwestor w kilku przedsięwzięciach realizowanych przez partnerów biznesowych. Jest współtwórcą kilkunastu startupów technologicznych. Jego główną rolą w funduszu SEI jest zarządzanie zespołem, nadawanie kierunku działaniom Menedżerów Inwestycyjnych, nadzór nad spółkami portfelowymi funduszu SEI oraz nadzór nad zespołem SpeedUp Energy Innovation Platform w kontekście działań promocyjnych funduszu i networkingowych.

Jakub Domeracki – Menedżer Inwestycyjny

Kuba w zespole odpowiedzialny jest za finalne strukturyzowanie transakcji. Posiada doświadczenie w kontekście negocjacji oraz doboru źródeł finansowania. Pozwoli to na optymalne łączenie kapitału własnego z kapitałem dłużnym w realizowanych inwestycjach w odniesieniu do optymalizacji kosztu kapitału i potencjalnej stopy zwrotu z inwestycji. Dodatkowo Kuba jest odpowiedzialny za prawidłowy przebieg procesów controllingowych nad spółkami portfelowymi w ramach całego funduszu SEI.

Adam Zagała – Menedżer Inwestycyjny

Adam jako Menedżer Inwestycyjny funduszu SEI odpowiedzialny jest, wraz z podległym mu zespołem, za analizę wpływających do funduszu zgłoszeń. Adam kieruje projektami tzw. miękkimi, czyli takimi, w których mamy do czynienia z innowacjami procesowymi. W przypadku takich inwestycji Adam odpowiedzialny jest za proces od analizy do finalizacji transakcji, a następnie nadzór nad spółką portfelową.

Arkadiusz Piechocki – Partner Zarządzający SpeedUp Group

Arek jest współzałożycielem SpeedUp Venture Capital Group. Pracuje ze spółkami portfelowymi działającymi w obszarze IoT, martech i big data. Jako Menedżer Inwestycyjny funduszu SEI, Arek odpowiedzialny jest za projekty tzw. twarde (z ang. “deep tech”), czyli takie, w których mamy do czynienia z innowacją produktową, kompletnie nową technologią, materiałem czy rozwiązaniem przemysłowym. W przypadku takich inwestycji odpowiedzialny jest za proces od analizy do finalizacji transakcji, a następnie nadzór nad spółką portfelową.

Więcej informacji o funduszu SpeedUp Energy Innovation na stronie internetowej: SpeedUp Energy Innovation 

pgeventures_site