FIZAN PGE Ventures

PGE Ventures zarządza funduszem inwestycyjnym dedykowanym dla projektów o znaczeniu strategicznym dla Grupy Kapitałowej PGE

FIZAN PGE Ventures

07/01/2019

PGE Ventures zarządza funduszem inwestycyjnym dedykowanym dla projektów o znaczeniu strategicznym dla Grupy Kapitałowej PGE

Docelowa kapitalizacja FIZAN PGE Ventures to ok. 100 mln PLN. Środki te pozwolą na realizację od 3 do 4 wejść kapitałowych rocznie. Głównymi celami inwestycyjnymi są przedsiębiorstwa szeroko powiązane z łańcuchem wartości GK PGE, które w średniej perspektywie czasowej będą mogły zostać włączone do bieżącej działalności Grupy.

 

Więcej na temat obszarów inwestycyjnych funduszu, kryteriach inwestycyjnych oraz procesu oceny i selekcji inwestycji można znaleźć w zakładce Polityka Inwestycyjna

pgeventures_site