Energy Research Capital

Inwestycje w badania i rozwój na wczesnym etapie

Energy Research Capital

Energy Research Capital (ERC) to fundusz dofinansowany w ramach programu Bridge Alfa, ze wsparciem PGE Ventures. Fundusz skupia się na inwestowaniu w branże, gdzie zespół funduszu oraz eksperci współpracujący z funduszem posiadają doświadczenie w zakresie dokonywania inwestycji, pozyskiwania kolejnych rund finansowania oraz rozwoju przedsiębiorstw. Obszar branżowy można sprowadzić do trzech głównych kategorii: rozwiązania dla energetyki, IoT (Internet of Things), oraz technologie przetwarzania danych i komunikacja (ICT). Fundusz planuje szczegółowo zweryfikować ponad 50 projektów i zainwestować w prawie 20 starannie wyselekcjonowanych spółek.

Fundusz kierowany jest przez doświadczony zespół zarządzający, wspierany przez specjalistów mających wieloletnie doświadczenie w komercjalizacji projektów B+R, transferze technologii, rynkach kapitałowych i badaniu zdolności patentowej rozwiązań.

Kluczowy Personel funduszu:

Tomasz Ferenz - Dyrektor Inwestycyjny, Prezes Zarządu ERC

Specjalista w zakresie transferu technologii i komercjalizacji rozwiązań naukowych. Pracownik Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk odpowiedzialny za biznesowe przygotowanie technologii przeznaczonych do komercjalizacji. Powołał i zarządza spółką celową – CTT INTech koordynującą procesy komercjalizacyjne w Instytucie. Z ramienia INTiBS PAN był odpowiedzialny za przeprowadzenie procesu wyjścia Instytutu ze spółki spin-off poprzez sprzedaż udziałów na rzecz inwestorów branżowych. Członek Zarządu spółek typu spin-off (Carbonmed, Nanoadvancedtech) odpowiedzialny za pozyskanie zewnętrznego finasowania i biznesowy rozwój technologii.

Linkedin: Tomasz Ferenz

Sebastian Kwiecień - Przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego, Dyrektor Inwestycyjny, Członek Zarządu ERC

Współzałożyciel funduszu Venture Capital o specjalizacji IT, ICT, nowe media. Ekspert gospodarczo – biznesowy, od trzech lat współpracuje z NCBiR w zakresie oceny projektów „Szybkiej Ścieżki”, specjalizuje się w pozyskiwaniu kolejnych rund finansowania dla przedsiębiorstw oraz wyjściach z inwestycji.

Linkedin: Sebastian Kwiecień

Robert Karbowiak - Dyrektor Inwestycyjny, Członek Zarządu ERC

Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie przygotowywania spółek planujących debiut na rynku NewConnect, czy poszukiwania finansowania prywatnego dla nowopowstałych przedsiębiorstw. Prowadzi szkolenia z zakresu tworzenia modeli biznesowych zgodnie z metodologią Customer Development. Certyfikowany Doradca Alternatywnego Systemu Obrotu.

Linkedin: Robert Karbowiak

Fundusz ściśle współpracuje z Grupą Kapitałową PGE, między innymi w zakresie: 

  • weryfikacji projektów na etapie wcześniejszym, niż te kwalifikujące się do inwestycji przez PGE Ventures,
  • inwestycji follow-on przez PGE Ventures w odpowiednie projekty ERC,
  • wykorzystania sieci ekspertów PGE Ventures,
  • wykorzystania sieci scoutów współpracujących z PGE Ventures,
  • wykorzystania infrastruktury dostępnej w GK PGE.

Więcej informacji o funduszu Energy Research Capital na stronie internetowej: www.erc.vc

pgeventures_site