Privacy policy

We care about the Users' data security and we respect their personal data information

Privacy policy

I. General conditions

 1. This Privacy Policy informs about the methods of protection of Users' personal data ("Users") of the website: https://pgeventures.pl, hereinafter "Website", pursuant to Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (hereinafter „GDPR”).
 2. The Controller of  the Website Users’ personal data (hereinafter "Controller") is PGE Ventures Sp. z o.o. with headquarters in Warsaw (00-496), at Mysia 2 street. 
 3. The content of the Website is the property of the Controller and is protected by law.
 4. This Website is informative. PGE Ventures Sp. z o.o. shall endeavor to ensure that the data presented on the Website is complete and up to date.
 5. In order to use the Website, User should have a computer or a device with installed software that allows browsing webpages and also should have access to the Internet. Access to the Website may be obtained by using the most popular internet browsers.
 6. The Controller declares that the webpages of the Website are free of the content that violates the rights of third parties or applicable law, in particular content that contains information that causes or threatens the privacy or security of any person, contains information that promotes illegal activities or offensive behavior, are a threat, are indecent, defamatory or slanderous, induce racism, persecution on ethnic, cultural or religious grounds, promote or favor criminal activities that violate the rights of third parties, including intellectual property rights or other forms of infringement of legally protected goods.
 7. Providing data is voluntary, however the lack of data may prevent the use of the Website.

II. The purpose of data collection

The personal data of Website Users will be processed on the basis of Article 6, paragraph 1, point f) of GDPR – processing is necessary for the purposes resulting from the legitimate interests of the Controller - providing access to the Website and the possibility of using it, as well as allowing contact with the Controller through the contact form available on the Website.

III. Rights of access

 1. On the principles set out in the generally applicable law on the protection of personal data, Users have the right to access their data and receive copies thereof, to rectify (correct) data, to erase, restriction of its processing or object to its processing, to data portability and to lodge a complaint with a supervisory authority.
 2. Controller reserves the right to refuse to erase User's personal data if its possession is necessary to execute claims or if required by applicable law.

IV. Data recipients

 1. Users' personal data will be provided to authorized institutions defined by law and to processors that provide services to the Controller and  that carried out data on behalf of a controller.
 2. Personal data will not be transferred to a third country or an international organization.
 3. Only authorized employees or collaborators of the Controller have direct access to the personal data.

V. Secure and protection of personal data

Controller declares that processes Users' personal data in accordance with the GDPR and that applies technical and organizational measures ensuring data protection appropriate to threats and categories of protected data, in particular, protects Users' personal data against unauthorized access, loss or damage.

VI. Automated individual decision-making

We inform that as part of the processing of the data referred to above, no decisions will be made in an automated manner and Users' data will not be profiled within the meaning of the GDPR, subject to the point VII below.

VII. The cookies mechanism

 1. Cookies are used to ensure that the Website is functioning properly. Cookies are saved when using the Website on the User's computer. Cookies are text files that enable the GK PGE’s server to properly present the data gathered on the Website. Cookies are used only for internal purposes of the Website optimization in terms of performance and statistical analysis. Controller does not collect cookies to identify the User.
 2. Enabling or disabling cookie files service depends on the browser configuration and may be modified by the User.
 3. In accordance with the applicable regulations, User has the right to decide whether cookies have an access to the User’s computer, by accepting them in browser being used.

How to manage the cookies - instructions provided by the web browsers’ developers:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Safari: http://safari.helpmax.net/en/safari-help/

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/en/cookies.html

VIII. Responsibility

 1. This Privacy Policy does not include any information regarding services or goods of other entities than Controller, which have been posted on the Website on a commercial, guest basis, on the basis of reciprocity or non-commercial effect.
 2. Controller is not responsible for Users actions or omissions which results in processing personal data by Controller provided by Users, in the manner specified in this Privacy Policy.
 3. Controller reserves the right to introduce changes, withdrawal or modification of functions or properties of the Website, as well as cease operations, transfer of Website rights and perform any legal actions permitted by applicable law. All actions performed by the Controller may not violate the User's rights.

IX. Contact with Controller

For the protection of personal data, you can contact Mr Maciej Kaczmarski, Data Protection Officer appointed in PGE Ventures sp. z o.o. at the following e-mail address: iod.pgeventures@gkpge.pl or at the registered office indicated in point I of this Policy.

If you have any questions regarding the www.pgeventures.pl website, please contact us at: pge.ventures@gkpge.pl

X. Changes to the Privacy Policy

 1. Controller reserves the right to make changes to the Privacy Policy, if required by law or changes made on the Website. Appropriate changes and the date of its entry into force, will be notified to users by Controller, in particular by posting a message on the Website.
 2. Date specified below, is the date of implementation of the Privacy Policy in the latest version.

Date: 25/05/2018

 

Zasady Ochrony Danych, którymi kieruje się Grupa Kapitałowa PGE:

1. Wartości

Prywatność i ochrona Danych to wartości ważne dla GK PGE. Zdajemy sobie sprawę, że bez nich pozbawieni jesteśmy podmiotowości i że można je ograniczać tylko proporcjonalnie do ochrony innych wartości.

2. Styl

Prywatność to poczucie bezpieczeństwa, spokoju, jakość życia. Komunikując się z ludźmi (klientami, kontrahentami i pracownikami) staramy się, aby czuli się z nami bezpiecznie. Zapewniamy zrozumienie dla ich okoliczności,  w jakich się znajdują, ich reakcji i potrzeb, bo sami  również często znajdujemy się w podobnych sytuacjach.  Nie frustrujemy się naszymi odczuciami, bo to oni (klienci, kontrahenci, pracownicy) komunikując się z nami bardziej odczuwają swoją słabość względem systemu, niż my, którzy w tym momencie jesteśmy jego częścią.

3. Legalność

W GK PGE Dane są przetwarzane zgodnie z prawem. Dbamy o to, aby ustalić podstawę prawną przetwarzania. Ustalamy i spełniamy obowiązki ochrony Danych.

4. Rzetelność

GK PGE wykorzystujemy Dane uczciwie i rzetelnie. Przetwarzamy tylko Dane, które są adekwatne, stosowne i niezbędne do celów, dla których są przetwarzane. Komunikujemy uczciwie i rzetelnie, zgodnie z prawdą.

5. Przejrzystość

Komunikujemy możliwie prosto i czytelnie. Unikamy języka prawniczego. Nasza komunikacja jest zrozumiała i przejrzysta. Staramy się, aby każdy mógł zrozumieć nasze komunikaty.

6. Celowość

Dane zbieramy w konkretnych celach i nie wykorzystujemy ich inaczej, chyba że jest to legalne i wypełnimy wszystkie dodatkowe obowiązki (np. poinformujemy o zmianie celu przetwarzania).

7. Minimalizacja

Minimalizujemy przetwarzanie Danych. Nie pozyskujemy Danych na zapas, udostępniamy je tylko osobom, które muszą je znać i przechowujemy tylko tak długo jak są potrzebne.

8. Prawidłowość

Dbamy o prawidłowość Danych, weryfikujemy Dane i umożliwiamy ich aktualizację osobom, które są ich właścicielem. Przykładowo, jeśli w poczcie e-mail dostaliśmy odpowiedź automatyczną „ta osoba już tu nie pracuje” usuwamy jej nieaktualny służbowy adres email z bazy od razu, a nie po ośmiu latach.

9. Bezpieczeństwo

GK PGE dba i kładzie nacisk na bezpieczeństwo, cyber bezpieczeństwo, bezpieczeństwo informacji, bezpieczeństwo Danych. Wdrażamy procedury, szkolimy pracowników i ponosimy nakłady. Jednak aby to było skuteczne, wszyscy musimy stosować się do zasad bezpieczeństwa, a nie szukać dróg na skróty, ani wierzyć, że tym razem nic złego się nie stanie.

10. Rozliczalność

Dokumentujemy postępowanie z Danymi, aby być w stanie rozliczyć się ze spełnienia naszych obowiązków. Tego wymaga od nas prawo oraz rzetelność.

Odpowiedzialność

Niniejszy serwis internetowy ma charakter informacyjny. PGE Ventures sp z o.o. dokłada wszelkich starań, aby prezentowane dane były możliwie kompletne i aktualne. PGE Ventures sp z o.o. nie udziela gwarancji odnośnie dostępnych w serwisie treści oraz nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie straty wynikające z korzystania z zasobów serwisu. PGE Ventures sp z o.o. nie odpowiada za zawartość zewnętrznych witryn internetowych, do których mogą prowadzić odnośniki zawarte w serwisie PGE.

PGE Ventures sp z o.o. zastrzega możliwość wprowadzania zmian w treści serwisu www.pgeventures.pl w dowolnym czasie i zakresie, bez powiadamiania o tym użytkowników tego serwisu.

Prawa autorskie

© Copyright PGE Ventures sp z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie informacje zawarte w serwisie PGE – teksty, zdjęcia, formy graficzne, układ, są prawnie chronione.

Kontakt

W przypadku pytań odnośnie serwisu www.pgeventures.pl prosimy o kontakt pod adresem: pge.ventures@gkpge.pl.

This website uses the Instagram™ API and is not endorsed or certified by Instagram or Instagram, Inc. All Instagram™ logos and trademarks displayed on this website are property of Instagram, Inc.

pgeventures_site