Aktualności

Najnowsze informacje na temat działalności PGE Ventures

Aktualności

09/05/2022

Wystartowała III edycja programu scoutingowego PGE Ventures

PGE Ventures, spółka z Grupy PGE uruchamia III edycję programu scoutingowego dla startupów. W ramach nowej edycji programu spółka poszukuje startupów we wczesnej fazie rozwoju oraz w fazie wzrostu.

logo_pge-ventures_rgb_500px.jpg

Uruchamiając III edycję programu scoutingowego chcemy zagwarantować stały napływ zróżnicowanych obszarowo projektów, które będą miały szansę na pozyskanie naszego finansowania i wsparcia w rozwoju swojego biznesu. Aktualna edycja programu adresowana jest nie tylko do startupów rozwijających produktyi usługi w sektorze energetycznym. Liczymy, że podobnie jak w przypadku poprzednich edycji programu, efektem realizacji jego trzeciej odsłony będą nowe inwestycje PGE Ventures przeprowadzone jeszcze w tym roku – powiedział Tomasz Jakubiak, prezes zarządu PGE Ventures.

Zgłoszenia do III edycji programu scoutingowego PGE Ventures należy składaćza pośrednictwem specjalnego formularza online pod adresem: https://pgeventures.pl/zglos-startup.

Realizacja poprzednich edycji programu scoutingowego PGE Ventures dostarczyła spółce wiele perspektywicznych startupów. Efektem przeprowadzonych wówczas rozmów było wyłonienie najlepiej rokujących startupów, z którymi podpisano umowy inwestycyjne i dostarczono kapitał w kwocie do kilku milionów złotychw ramach pojedynczej inwestycji. Osiągnięcie wzajemnych korzyści, w tym zbudowanie partnerskich relacji ze spółkami portfelowymi PGE Ventures przyczyniło się do rozwoju tych spółek i realizacji zakładanych przez nie kamieni milowych. 

Nowe obszary inwestycyjne PGE Ventures

Rozbudowa portfela inwestycyjnego w zaktualizowanych obszarach inwestycyjnych PGE Ventures pozwoli w jeszcze większym stopniu wspierać działania na rzecz krajowej transformacji energetycznej. Głównymi obszarami inwestycji PGE Ventures są startupy wspierające sektory silnie powiązanez podstawową działalnością Grupy PGE oraz charakteryzujące się wysoką innowacyjnością, ochroną klimatu i działające w dynamicznie rosnących sektorach światowej gospodarki. Zespół PGE Ventures poszukuje startupów działających przede wszystkim w obszarach:

  • OZE i magazynowanie energii,
  • Energetyka prosumencka i efektywność energetyczna,
  • Stabilizacja sieci i zarządzanie energią elektryczną,
  • Technologie zarządzania i optymalizacji pracy aktywów,
  • Nowe modele biznesowe związane z 5G oraz LTE450,
  • Technologie związane z gospodarką obiegu zamkniętego.

Priorytet inwestycyjny będą posiadały projekty związane z szeroko pojętą ochroną środowiska naturalnego, w tym niskoemisyjne i zeroemisyjne technologie wytwórcze, energetyczne i okołoenergetyczne modele biznesowe, rozwiązania wpisujące się w energetykę prosumencką oraz metody wspierające gospodarkę obiegu zamkniętego, ze szczególnym uwzględnieniem technologii utylizacji zużytych komponentów turbin wiatrowych i paneli fotowoltaicznych.

Dla kogo nowa edycja programu

W ramach III edycji programu scoutingowego PGE Ventures poszukuje startupów we wczesnej fazie rozwoju oraz w fazie wzrostu. Aplikujące startupy powinny mieć za sobą pierwszą komercyjną sprzedaż i wygenerowanie pierwszych przychodów. Potrzeby finansowe startupów powinny oscylować w granicach od 1 do 5 milionów złotych. Poszukiwane startupy powinny rozwijać produkty lub usługi wpisujące się w obszary inwestycyjne PGE Ventures. Nowością w ramach III edycji programu jest dopuszczenie aplikacji startupów funkcjonujących również w innych sektorach wspierających rozwój innowacyjnej gospodarki, m.in.: przemysł 4.0, sektor IT, elektromobilność, digitalizacja procesów, fintech.

« Powrót do listy aktualności

pgeventures_site