Aktualności

Najnowsze informacje na temat działalności PGE Ventures

Aktualności

07/02/2020

PGE Ventures ze strategią dla każdego startupu

W siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej odbył się Demo Day programu Startup Spark 2.0, na którym PGE Ventures miało okazję opowiedzieć o swojej strategii inwestycyjnej dla startupów na każdym etapie rozwoju.

scanway_nowe_logo.png

Startup Spark 2.0 to druga edycja programu, w którym startupy mogą liczyć na wsparcie kapitałowe i współpracę w formule wdrożeniowej z wybranymi partnerami.

W ramach wydarzenia, PGE Ventures wzięło udział w debacie na temat polskiego ekosystemu startupowego, do której zaproszono również startupy zakwalifikowane do programu oraz przedstawicieli firm i instytucji współpracujących ze startupami. W trakcie debaty, zaproszeni paneliści rozmawiali na temat możliwości usprawnienia poszczególnych elementów polskiego ekosystemu startupowego, odnosząc się do najlepszych praktyk stosowanych na całym świecie i swoich własnych doświadczeń. Wskazano na potrzebę uelastycznienia procesów decyzyjnych po stronie inwestorów i zwiększonego wzajemnego zaufania podmiotów funkcjonujących w tym ekosystemie.

PGE Ventures wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom oferując ustrukturyzowane podejście do inwestycji i partnerskie relacje ze startupami. Oprócz kapitału, spółka z Grupy PGE zapewnia szeroki mentoring biznesowy dla młodych przedsiębiorców zarówno za pośrednictwem zarządzanego przez siebie funduszu, jak i funduszy satelickich utworzonych w programach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Polskiego Funduszu Rozwoju.

Jesteśmy w Polsce jedynym takim podmiotem utworzonym w strukturach dużej grupy kapitałowej sektora energetycznego, który obecny jest na każdym etapie rozwoju startupów, oferując nie tylko kapitał, ale również biznesowy know-how i wielopoziomowe wsparcie w bieżącej działalności naszych startupów – powiedział Mateusz Głogowski, dyrektor departamentu strategii w PGE Ventures

PGE Ventures jest w stanie wyjść na przeciw potrzebom kapitałowym startupów znajdujących się we wszystkich fazach rozwoju (od fazy zalążkowej, przez fazę wzrostu, aż do fazy ekspansji). Na potrzeby startupów znajdujących się na najwcześniejszym etapie rozwoju (tzw. faza zalążkowa) odpowiada współtworzony przez PGE Ventures fundusz Energy Research Capital powered by PGE Ventures. Fundusz ten oferuje wsparcie środkami w wysokości do 1 miliona złotych, przy łącznej jego kapitalizacji wynoszącej 40 milionów złotych. Kolejna faza życia startupów (tzw. faza wzrostu) to domena zarządzanego przez PGE Ventures funduszu inwestycyjnego utworzonego w formule FIZAN’u. Fundusz ten angażuje środki od 1 do 5 milionów złotych przy docelowej jego kapitalizacji na poziomie ok. 100 milionów złotych. Fundusz FIZAN PGE Ventures nie wyklucza inwestycji kontynuacyjnych (tzw. follow-on), dzięki którym skumulowana łączna inwestycja w jeden podmiot może wynieść ponad 5 milionów złotych. Podobną kapitalizację oferuje trzeci na mapie funduszy PGE Ventures, czyli SpeedUp Energy Innovation powered by PGE Ventures. Fundusz ten utworzony został z myślą o najbardziej rozwiniętych startupach (tzw. faza ekspansji). Tutaj startupy mogą liczyć na dofinansowanie w kwocie nawet do 19 milionów złotych.

Tworząc PGE Ventures w strukturach Grupy PGE chcieliśmy aby nasza polityka inwestycyjna była możliwie elastyczna, gwarantując tym samym kompleksowe wsparcie dla wszystkich potencjalnych „jednorożców”, których należy poszukiwać na każdym etapie ich rozwoju. Dzięki temu, współtworzone przez nas fundusze satelickie oraz fundusz, którym samodzielnie zarządzamy, gwarantują że kapitał PGE Ventures dostępny jest w całym cyklu życia startupów. Dotychczas przeprowadzone inwestycje i plany realizacji kolejnych dowodzą, że jesteśmy na dobrej drodze i ze spokojem możemy obserwować kierunek rozwoju polskiego ekosystemu startupowego odpowiadając na wszystkie jego potrzeby – dodał Mateusz Głogowski

Akceleratory startupów i fundusze inwestycyjne są ze sobą ściśle powiązane, zwłaszcza we wczesnej fazie rozwoju poszczególnych startupów. Projekty obecne w akceleratorze mają możliwość rozwoju i dostosowania swoich produktów do potrzeb rynku, otrzymując wsparcie finansowe (granty), wparcie eksperckie, ale przede wszystkim możliwość współpracy z odbiorcą technologii przy pilotażowym wdrożeniu. Przechodząc taką ścieżkę, startup ma już zwalidowany produkt oraz często komercyjnego, dużego klienta. To zaś jasna informacja dla funduszu inwestycyjnego, że produkt znajduje swoje miejsce w rynku i warto go dalej rozwijać poprzez inwestycje kapitałowe. Dlatego tak ważna jest obecność funduszy inwestycyjnych jak PGE Ventures zaraz po akceleracji, ponieważ mogą one zainwestować w startup we wczesnej fazie, ale również kontynuować inwestycje wraz z jego wzrostem – powiedział Marek Michalik, prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

« Powrót do listy aktualności

pgeventures_site