Aktualności

Najnowsze informacje na temat działalności PGE Ventures

Aktualności

25/11/2022

PGE Ventures zrealizowała pierwsze wyjście inwestycyjne

PGE Ventures, spółka z Grupy PGE, pełniąca rolę funduszu Corporate Venture Capital odpowiedzialnego za inwestycje w startupy, zrealizowała pierwszą dezinwestycję, osiągając kilkukrotny zwrot zainwestowanych środków.

logo_pge-ventures_rgb_500px.jpg

PGE Ventures sprzedała cały pakiet akcji w Lerta S.A. Proces ten wpisuje się w strategię PGE Ventures i spełnia wszystkie przyjęte przez spółkę kryteria w zakresie wyjść inwestycyjnych. Nowym właścicielem sprzedawanych akcji jest notowany na GPW w Warszawie – Photon Energy N.V. – obecny akcjonariusz i inwestor strategiczny Lerty od 2020 roku.

Grupa PGE poszukując m.in. rozwiązań wspierających wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, jednocześnie poszukuje metod stabilizacji sieci elektroenergetycznej, która, na skutek dynamicznie rosnącego udziału OZE w systemie, wymaga utrzymania swojej niezawodności. Lerta jako aktywny uczestnik rynku mocy pomaga właśnie w bilansowaniu sieci. PGE Ventures zainwestowała w Lertę w 2018 roku, a następnie zwiększała swoje finansowe zaangażowanie poprzez udział w kolejnych rundach inwestycyjnych w latach 2020-2021 dostrzegając potencjał do dalszego wzrostu, skalowania przychodów i ekspansji na zagranicznych rynkach.

Cieszymy się, że jako PGE Ventures byliśmy częścią tego kilkuletniego horyzontu inwestycyjnego przyczyniając się do rozwoju podmiotu wspierającego stabilizację krajowej sieci elektroenergetycznej i dalszą ekspansję OZE w Polsce – powiedział Tomasz Jakubiak, prezes zarządu PGE Ventures.

Dla PGE Ventures, wyjście inwestycyjne z Lerty ma też ważne znaczenie w wymiarze finansowym. Cena sprzedaży akcji pozwoliła osiągnąć przychód z tej inwestycji na poziomie kilkukrotnie wyższym niż łączny koszt ich nabycia. Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) na poziomie ok. 50% jest wynikiem znacząco przewyższającym średnią stopę zwrotu osiąganą przez fundusze Venture Capital w Polsce i na świecie.

Część naszych startupów skokowo podnosi swoją wartość, czego dowodem są ich wyższe rok do roku przychody oraz wyceny osiągane w ramach kolejnych rund finansowania. Cieszymy się, że w tym trudnym otoczeniu rynkowym udało się z sukcesem zakończyć nasz horyzont inwestycyjny w Lercie. Jesteśmy pierwszym w Polsce funduszem Corporate Venture Capital utworzonym w strukturach firmy z sektora energetycznego, który może pochwalić się podobnym sukcesem – dodał Tomasz Jakubiak, prezes zarządu PGE Ventures.

Niezmiernie cieszymy się, że Lerta staje się kluczowym elementem zintegrowanego modelu biznesowego Photon Energy Group. Oczekujemy, że wspólnie z założycielami Lerty i całym utalentowanym zespołem spółki, będziemy na czele nadchodzących strukturalnych zmian na rynku energii. Gratulujemy PGE Ventures umiejętnego rozpoznania potencjału Lerty i podjęcia decyzji o inwestycji na wczesnym etapie i dziękujemy wszystkim inwestorom finansowym za efektywną współpracę, która zaowocowała dynamicznym rozwojem spółki na przestrzeni ostatnich lat. Zarówno dla PGE Ventures, jak i dla Photon Energy inwestycja w Lertę jest modelowym przykładem inwestycji typu corporate venture w Polsce i za granicą – powiedział Georg Hotar, współzałożyciel i CEO Photon Energy Group.

Dzisiejsza transakcja wieńczy prawie 5-letnią współpracę z funduszem PGE Ventures, który jako jeden z pierwszych inwestorów instytucjonalnych uwierzył w potencjał Lerty. Bardzo dziękujemy całemu zespołowi PGE Ventures i wszystkim przedstawicielom Grupy PGE, z którymi mieliśmy okazję współpracować w tym okresie. Dołączenie do Photon Energy Group to dla nas niezwykle ważny kamień milowy, który rozpoczyna nowy rozdział w historii spółek. Wierzymy, że zmiany zachodzące na światowych rynkach energii są doskonałą okazją do dynamicznego rozwoju zintegrowanych firm – powiedział Borys Tomala, współzałożyciel i CEO Lerty.

***
PGE Ventures pełni rolę funduszu typu Corporate Venture Capital w strukturach Grupy PGE, będąc jednocześnie pierwszym i jedynym takim podmiotem w polskim sektorze energetycznym, którego rozbudowana struktura inwestycyjna adresuje potrzeby startupów na każdym etapie cyklu inwestycyjnego: od projektów w najwcześniejszej fazie rozwoju, za które odpowiada satelicki fundusz Energy Research Capital, przez projekty w fazie wczesnego wzrostu będące domeną zespołu PGE Ventures, kończąc na dojrzałych startupach w fazie późnego wzrostu i ekspansji, które są na celowniku SpeedUp Energy Innovation. Do tej pory, PGE Ventures wraz z funduszami satelickimi zainwestowała łącznie w 34 startupy będące na różnych etapach rozwoju, z czego fundusze odpowiadają za 27, a PGE Ventures za 7 inwestycji kapitałowych.

Lerta rozwija nowoczesne usługi energetyczne oparte o Wirtualną Elektrownię. Dzięki autorskiej technologii i automatyzacji, spółka umożliwia monetyzację możliwości dostosowania pracy elektrowni oraz urządzeń odbiorczych do wymagań rynku w czasie rzeczywistym. Działania Lerty pomagają minimalizować ślad węglowy, zwiększać produkcję zielonej energii i chronić planetę. Wirtualna Elektrownia Lerty agreguje prawie 300 MW mocy z zielonych źródeł oraz DSR (ang. Demand Side Response). Spółka posiada licencje na obrót energią elektryczną w Polsce, Czechach, Słowacji, Rumunii, Serbii i na Węgrzech oraz jest jednym z największych agregatorów na polskim Rynku Mocy.

Photon Energy Group oferuje kompleksowe rozwiązania w obszarze fotowoltaiki, magazynowania energii i zapewniania czystej wody na całym świecie. Od momentu powstania w 2008 roku Photon Energy zbudował i uruchomił instalacje PV o łącznej mocy ponad 120 MWp i posiada portfolio własnych instalacji o mocy 91,9 MWp. Obecnie rozwija projekty o łącznej mocy ponad 900 MWp w Australii, na Węgrzech, w Polsce i Rumunii oraz świadczy usługi technicznego utrzymania dla elektrowni fotowoltaicznych o mocy około 380 MWp na całym świecie. Druga główna linia biznesowa grupy, Photon Water, zapewnia rozwiązania w zakresie czystej wody, w tym usługi uzdatniania i remediacji, a także rozwój i zarządzanie studniami i innymi zasobami wodnymi. Photon Energy N.V., spółka holdingowa Photon Energy Group, jest notowana na Giełdach Papierów Wartościowych w Warszawie, Pradze i Frankfurcie.

« Powrót do listy aktualności

pgeventures_site