Aktualności

Najnowsze informacje na temat działalności PGE Ventures

Aktualności

05/09/2017

PGE Ventures uruchamia program scoutingowy dla start-upów

PGE Ventures ogłasza rozpoczęcie naboru start-upów do Progrmu Scoutingowego. Celem Programu jest dotarcie do jak najszerszej grupy docelowej oraz wyselekcjonowanie z niej przedsiębiorstw najlepiej odpowiadających na potrzeby biznesowe Funduszu oraz całej Grupy Kapitałowej PGE.

Fundusz PGE Ventures zainwestuje w start-upy powiązane z szerokim łańcuchem wartości GK PGE. Biorąc pod uwagę przewidywany profil zaangażowania oraz możliwości dostarczenia konkretnych rozwiązań przez potencjalne spółki portfelowe, poszukiwane będą projekty między innymi w obszarach szeroko rozumianej energetyki, w tym: niskoemisyjne technologie wytwórcze, metody magazynowania energii, smart home, smart city, analityka big data, Internet rzeczy, czy elektromobilność. PGE Ventures, oprócz dofinansowania działalności rozwojowej, zapewnia przedsiębiorcom infrastrukturę badawczo-rozwojową dostępną w ramach współpracy wypracowanej z partnerami oraz wsparcie biznesowe swojej kadry w budowaniu strategii rynkowej.

Proces selekcji będzie odbywał się w oparciu o autorską metodykę oceny (niemniej wzorowaną na najlepszych praktykach stosowanych przez fundusze CVC w Europie Zachodniej) począwszy od przejścia przez szereg kryteriów inwestycyjnych, a kończąc na badaniu due diligence i podpisaniu umowy inwestycyjnej. Ocena technologiczna i biznesowa dokonywana będzie przy współudziale ekspertów branżowych i korporacyjnych zasiadających w komitetach inwestycyjnych, kończących każdą z trzech faz procesu oceny inwestycji. Decyzje dotyczące wsparcia konkretnych projektów inwestycyjnych zapadać będą w ciągu najwyżej kilkunastu tygodni.

W pierwszej kolejności Fundusz będzie działał w Polsce, natomiast nie wyklucza możliwości przeprowadzenia Programu Scoutingowego również w Europie Środkowo-Wschodniej w przyszłości.

Program zakłada  podpisanie pierwszych umów inwestycyjnych na przełomie 2017 i 2018 r.

« Powrót do listy aktualności

pgeventures_site