Aktualności

Najnowsze informacje na temat działalności PGE Ventures

Aktualności

28/02/2018

PGE Ventures podsumowuje program scoutingowy i przedstawia plany na przyszłość

W ramach przeprowadzonego programu scoutingowego do PGE Ventures, funduszu z Grupy PGE, zgłosiło się prawie 150 start-upów. Z dwoma z nich fundusz podpisał już umowy inwestycyjne, a kolejne trzy umowy są właśnie finalizowane. W następnym etapie PGE Ventures zamierza rozbudować portfel inwestycji o kolejne, co najmniej osiem inwestycji kapitałowych.

Pierwszy program scoutinowy PGE Ventures, który wystartował we wrześniu 2017 r., cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem start-upów. Do funduszu wpłynęło finalnie 148 zgłoszeń. Efektem 82 odbytych w ramach programu spotkań, 32 komitetów inwestycyjnych i 8 przeprowadzonych procesów due diligence są zawarte lub właśnie finalizowane umowy inwestycyjne. Powodzenie pierwszego programu scoutingowego przesądziło o decyzji o uruchomieniu jego drugiej edycji, rozszerzonej zasięgiem o kraje Europy Środkowo-Wschodniej. 

Celem programów scoutingowych PGE Ventures jest dotarcie do jak najszerszej grupy docelowej oraz wyselekcjonowanie z niej przedsiębiorstw najlepiej odpowiadających na potrzeby biznesowe całej Grupy Kapitałowej PGE. Młode przedsiębiorstwa są weryfikowane oraz poddawane procesowi oceny i selekcji inwestycji. Start-upy najlepiej wpisujące się w oczekiwania PGE zapraszane są do współpracy na podstawie podpisanych umów inwestycyjnych.

Prężne działanie funduszu PGE Ventures jest materializacją zapowiedzianych w naszej strategii biznesowej działań na rzecz poszukiwania nowych obszarów rozwoju biznesu i dywersyfikacji źródeł przychodu. Każdego dnia pracuje nad tym sztab specjalistów i dziś już możemy mówić o realnych efektach. Sukcesywnie wchodzimy we współpracę z młodymi przedsiębiorcami, których innowacyjne technologie przełożą się nie tylko na procesy optymalizacyjne w ramach naszej Grupy, ale również pozwolą na rozwój całego sektora energetycznego w Polsce - mówi Ryszard Wasiłek, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych PGE Polskiej Grupy Energetycznej. 

Pierwszymi spółkami portfelowymi PGE Ventures są PiMerge - spółka, która opracowuje nowatorską technologię pomagająca ograniczyć problem smogu oraz Scanway - spółka zajmująca się innowacyjnymi sposobami monitorowania infrastruktury przemysłowej z powietrza i z ziemi.

W pół roku udało nam się stworzyć w ramach PGE Ventures zespół wykwalifikowanych specjalistów, którzy bazując na swojej szerokiej wiedzy z zakresu doradztwa biznesowego, funduszy Venture Capital i sektora energetycznego, są w stanie wyselekcjonować z rynku najlepiej odpowiadające oczekiwaniom Grupy PGE i najlepiej rokujące na rozwój start-upy. Dowodem tego są już podpisane umowy, a także te, które właśnie finalizujemy. Jestem przekonany, że druga edycja programu scoutingowego będzie cieszyła się nie mniejszym zainteresowaniem młodych przedsiębiorstw - mówi Piotr Czak, prezes PGE Ventures.

W 2018 roku PGE Ventures zamierza uruchomić i przeprowadzić drugą edycję programu scoutingowego, który swoim zasięgiem obejmie także kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Ponadto, fundusz zamierza zorganizować II edycję Startup Connector - wydarzenia będącego inicjatywą Fundacji Startup Poland, z którą PGE Ventures współpracuje i wspólnie z którą zorganizowało I edycję tego wydarzenia. W trakcie I edycji Startup Connector podczas trzech dni warsztatów zespół PGE Ventures spotkał się z ok. 30 start-upami. Wydarzenie zaowocowało nawiązaniem ścisłej współpracy z wybranymi start-upami, z którymi obecnie toczą się zaawansowane rozmowy negocjacyjne.

PGE Ventures zapowiedziało także uruchomienie zewnętrznych funduszy Venture Capital w ramach programów Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Zaletą tych programów jest m.in. możliwość zastosowania dźwigni finansowej, a tym samym zwiększenia puli środków przeznaczonych na inwestycje w innowacyjne projekty. PGE Ventures chce budować polski ekosystem start-upów, działając również jako inwestor środków własnych w ramach programów: PFR Starter FIZ, BRIdge Alfa, BRIdge VC. Do tych programów PGE Ventures złożyło wnioski o utworzenie funduszy zewnętrznych, w których PGE Ventures będzie pełnił rolę inwestora i tym samym będzie miał zasadniczy wpływ na strategię inwestycyjną funduszy.

« Powrót do listy aktualności

pgeventures_site