Aktualności

Najnowsze informacje na temat działalności PGE Ventures

Aktualności

19/07/2018

PGE Ventures uruchamia nowy fundusz inwestycyjny oraz inwestuje w kolejne start-upy

PGE Ventures uruchamia fundusz Energy Research Capital. Fundusz ze wsparciem środkami PGE Ventures planuje zainwestować w innowacyjne projekty z zakresu energetyki, IoT oraz technologii przetwarzania danych i komunikacji (ICT). Ponadto, efektem przeprowadzonego programu scoutingowego, PGE Ventures zainwestuje w kolejne start-upy.

Powstaje fundusz inwestycyjny zasilany środkami PGE Ventures

Energy Research Capital (ERC) to fundusz typu pre-seed, który zostanie uruchomiony w ramach programu BRIdge Alfa. Środki na utworzenie tego funduszu będą pochodziły z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz PGE Ventures sp. z o. o. Docelowa kapitalizacja funduszu ERC wynosi 40 milionów złotych. PGE Ventures występuje w roli inwestora, który poza wniesieniem kapitału oferuje również know-how zarówno w zakresie głównej działalności biznesowej, jak i funkcji wsparcia.

Fundusz ERC skupi się przede wszystkim na inwestycjach w projekty powiązane z sektorem energetycznym, m.in. w zakresie: elektromobilności, OZE, metod optymalizujących zarządzanie siecią energetyczną, czy technologii i narzędzi ICT wspierających wydobycie surowców energetycznych. Ponadto fundusz ERC będzie poszukiwał start-upów, których rozwiązania oparte o Big Data oraz Internet Rzeczy (IoT) wpisują się w szerokorozumianą koncepcję inteligentnych miast, transportu i przemysłu. Poprzez prowadzone inwestycje, fundusz ERC zamierza weryfikować i walidować projekty B+R znajdujące się w fazie pre-seed. Dzięki tym działaniom wypełniona zostanie luka podażowa projektów o charakterze technologicznym na rynku inwestycji kapitałowych early stage. Ponadto, projekty poszukiwane przez fundusz ERC będą wpisywać się w Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju oraz charakteryzować się innowacyjnością o charakterze globalnym.

Fundusz kierowany będzie przez doświadczony zespół zarządzający, wspierany przez specjalistów mających wieloletnie doświadczenie w komercjalizacji projektów B+R, transferze technologii, rynkach kapitałowych i badaniu zdolności patentowej rozwiązań technologicznych. Na czele zespołu zarządzającego funduszem ERC stanie Tomasz Ferenz – Dyrektor Inwestycyjny i Prezes Zarządu ERC.

PGE Ventures aktywnie korzysta z dźwigni finansowej dostępnej w ramach programu BRIdge Alfa. Przypomnijmy, że jednym z założeń strategii inwestycyjnej naszego podmiotu było pozyskanie środków na utworzenie zewnętrznych funduszy inwestycyjnych w ramach dostępnych programów PFR i NCBiR. Dziś możemy mówić o dużym sukcesie uruchamiając nasz pierwszy tego typu fundusz wspólnie z NCBiR i zespołem zarządzającym funduszem Energy Research Capital. Dzięki projektom realizowanym przez fundusz ERC, jesteśmy obecni również na najwcześniejszym etapie życia start-upów. Naszym celem jest osiągnięcie synergii pomiędzy inwestycjami realizowanymi przez fundusz ERC i PGE Ventures. Jestem przekonany, że ten cel zostanie osiągnięty. – mówi Piotr Czak, prezes PGE Ventures

Nowe inwestycje PGE Ventures

Efektem przeprowadzonego programu scoutingowego, PGE Ventures zainwestowało w styczniu 2018 r. w spółki: PiMerge oraz Scanway. Spółki te były pierwszymi, które zasiliły portfel inwestycyjny funduszu. Kolejne 3 start-upy będące wówczas w procesie oceny, otrzymały właśnie pozytywną rekomendację w wyniku której zawarte zostały umowy inwestycyjne. Lerta, Altlight, oraz Abyss Glass to nowe spółki portfelowe dynamicznie rozwijającego się funduszu PGE Ventures.

Wymienione spółki wpisują się w obszary inwestycyjne PGE Ventures i spełniają większość kryteriów inwestycyjnych funduszu. Obszary wspierane przez spółki odpowiadają szerokiemu łańcuchowi wartości Grupy Kapitałowej PGE. Rozwiązania tych start-upów, mogą pomóc m.in. rozwinąć systemy związane z magazynowaniem energii i DSR, poprawić jakość życia klientów PGE, czy rozbudować ofertę produktową spółek sprzedażowych.

Nowe start-upy w portfelu inwestycyjnym PGE Ventures są dowodem na to, że z sukcesem realizujemy strategię inwestycyjną naszego funduszu. Rozbudowa portfolio po roku operacyjnej działalności PGE Ventures świadczy o efektywnym osiąganiu ambitnych celów jakie przed sobą stawiamy. Jesteśmy zadowoleni, że kolejne start-upy będą mogły liczyć na nasze wsparcie, a nasz portfel inwestycji budujemy tak by spółki mogły uczyć się od siebie nawzajem i wykorzystywać pojawiające się synergie. – dodaje Piotr Czak, prezes PGE Ventures

Lerta sp. z o. o. to spółka rozwijająca platformę umożliwiającą cyfrową transformację firm energetycznych. Bazująca na autorskich rozwiązaniach hardware, software i sztucznej inteligencji, platforma Lerta umożliwia pomiar i analizę wytwarzania energii elektrycznej oraz jej poboru przez gospodarstwa domowe i klientów biznesowych. Jej celem jest usprawnienie wszystkich etapów łańcucha energetycznego oraz wdrożenie nowych modeli biznesowych, opartych m.in. o inteligentny dom, wirtualne elektrownie (VPP) oraz zarządzanie popytem (DSR).

Bardzo się cieszę, że mogę powitać w gronie udziałowców PGE Ventures oraz Valuetech Seed – fundusze, które przekonały nas swoim profesjonalizmem oraz wsparciem w rozwoju jeszcze na etapie negocjacji. Mam głębokie przekonanie, że połączenie naszego produktu oraz fantastycznego zespołu z doświadczeniem dużej grupy energetycznej oraz zespołów zarządzających funduszami pozwoli na dalszy, jeszcze szybszy rozwój spółki, w szczególności na rynkach zagranicznych. – mówi Borys Tomala, CEO Lerta

Altlight sp. z o. o. to spółka, która chce wprowadzić na rynek wysokiej jakości produkty smart home, z możliwością modułowego łączenia, oparte na najnowszych rozwiązaniach technologicznych. Dzięki nim, potencjalny użytkownik, będzie mógł otrzymywać informacje na temat konsumpcji energii elektrycznej z poszczególnych urządzeń, co w efekcie umożliwi mu kontrolę nad rachunkami. Dodatkowo, aplikacja mobilna, pozwoli na zdalne sterowanie urządzeniami, oświetleniem oraz na definiowanie i programowanie scenariuszy zużycia energii.

Stworzony przez nas system posiada wiele wygodnych opcji i jest bardzo prosty w obsłudze. Osoby, które chciałyby posiadać w domach czy biurach inteligentne urządzenia, nie zawsze pragną jednocześnie stawać się technologicznymi ekspertami. Domowa automatyka powinna być intuicyjna, działać niezauważenie oraz przynosić oszczędności, nie koszty. Mamy nadzieję, że Altlight pozytywnie wpłynie na postrzeganie rozwiązań z obszaru inteligentnych domów. – dodaje Kamil Sumera, CEO Altlight.

Abyss Glass Group sp. z o. o. to spółka zajmująca się produkcją i dystrybucją luster interaktywnych, które wykorzystywane są jako innowacyjny, a zarazem skuteczny nośnik marketingowo-informacyjny. Interaktywne lustra pomagają zwiększyć zaangażowanie klientów w naturalny, nieinwazyjny sposób, bazując na efekcie zaskoczenia. W ramach współpracy z PGE Ventures zespół będzie miał okazję rozszerzyć portfolio swoich produktów również o produkty związane z obszarami: Smart Home i Customer Service, którymi interesuje się GK PGE.

Współpraca podjęta z PGE Ventures zaowocuje już w najbliższych miesiącach dynamicznym rozwojem naszej spółki. Dzięki zasileniu kapitałowym i wsparciu merytorycznym, Abyss Glass będzie miało możliwość osiągnąć kolejny etap rozwoju. Obszary na których skupiamy się w pierwszej kolejności to inwestycja w zasoby ludzkie oraz badania i rozwój. Chcemy by nasze lustra interaktywne posiadały dodatkowe, bardziej zaawansowane funkcjonalności, dzięki czemu będą cieszyły się zainteresowaniem klientów z kolejnych branż takich jak: smart home, branża budowlana czy retail. Jesteśmy dumni, że po ponad dwóch latach działań uzyskaliśmy uznanie w oczach jednej z największych polskich spółek, oraz że to ona - polskim kapitałem, wspiera nasz rozwój. Jako młoda polska firma mamy ambicje by sprzedawać nasz produkt na wielu światowych rynkach. Wierzymy, że ze wsparciem naszego nowego inwestora ten cel uda się osiągnąć w perspektywie zaledwie kilku lat. – powiedział Arkadiusz Adamek, CEO Abyss Glass

« Powrót do listy aktualności

pgeventures_site