Formularz zgłoszeniowy

W celu nawiązania współpracy z PGE Ventures, wypełnij nasz formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

Informacje podstawowe

Spółka*

Opis głównej działalności spółki*

Etap rozwoju spółki*

Konkurencja*

Cele*

Przesłanki sukcesu*

Czas*

Zapotrzebowanie na kapitał*

Czy produkt może zostać wykorzystany w Grupie Kapitałowej PGE?*

Zespół

Dane teleadresowe

Imię i nazwisko osoby do kontaktu*

E-mail*

Telefon*

Miasto*

Dodatkowe informacje

Komentarz

Pozostałe informacje

Załącz plikPola oznaczone (*) są obowiązkowe

Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest PGE Ventures sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-496), ul. Mysia 2, która przetwarza dane osobowe w celu nawiązania współpracy w ramach projektu wspierania start-upów zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm., dalej jako „Ustawa”). Zgodnie z art. 24 Ustawy informujemy, iż podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa wyżej. Zgłaszającym przysługuje prawo dostępu do treści swych danych oraz prawo ich aktualizacji lub żądania usunięcia zgodnie z Ustawą. Zgodnie z art. 25 Ustawy, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie (00-496), ul. Mysia 2 informuje, iż na podstawie Państwa zgody na udostępnienie danych przez PGE Ventures sp. z o.o. będzie również Administratorem podanych w niniejszym formularzu danych osobowych. Wyrażenie zgody na udostępnienie danych jest dobrowolne. Dane będą przetwarzane w celu wskazanym w powyższych klauzulach – nawiązania współpracy w ramach projektu wspierania start-upów zgodnie z polityką inwestycyjną, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 3 Ustawy. Zgłaszającym przysługuje prawo dostępu do treści swych danych oraz prawo ich aktualizacji lub żądania usunięcia zgodnie z Ustawą.