Kryteria inwestycji

Kryteria inwestycji

01/09/2017

 

Kryteria inwestycji

PGE Ventures zamierza inwestować w start-upy we wczesnej fazie oraz w fazie wzrostu, spełniające większość kryteriów inwestycyjnych:

 

investment-criteria-_pl.jpg

 

Projekty inwestycyjne we wczesnej fazie rozwoju charakteryzują się między innymi:

  • niskimi dochodami;
  • początkiem historii biznesowej;
  • krystalizującym się zespołem operacyjnym;
  • istniejącą pierwszą (beta) wersją produktu;
  • możliwą do zbadania reakcją rynku.

 

Projekty inwestycyjne w fazie wzrostu charakteryzują się między innymi:

  • znacznymi przychodami, ale wciąż brakiem rentowności prowadzonej działalności;
  • dopasowaniem produktu do rynku zbytu;
  • rozbudowywanym zespołem.
pgeventures_site