Kryteria inwestycji

Kryteria inwestycji

01/09/2017

 

Kryteria inwestycji

PGE Ventures zamierza inwestować w start-upy we wczesnej fazie oraz w fazie wzrostu, spełniające określone kryteria inwestycyjne.

 

Kryteria inwestycyjne

 

Projekty inwestycyjne we wczesnej fazie rozwoju charakteryzują się między innymi:

  • niskimi dochodami;
  • początkiem historii biznesowej;
  • krystalizującym się zespołem operacyjnym;
  • istniejącą pierwszą (beta) wersją produktu;
  • możliwą do zbadania reakcją rynku.

 

Projekty inwestycyjne w fazie wzrostu charakteryzują się między innymi:

  • znacznymi przychodami, ale wciąż brakiem rentowności prowadzonej działalności;
  • dopasowaniem produkt do rynku zbytu;
  • rozbudowywany zespołem;
  • rozpoczęciem poszukiwania opcji wyjścia z inwestycji.