MICHAŁ MIOTK

W PGE Ventures zajmuje się analizą i oceną zgłaszanych projektów oraz nadzorem nad spółkami portfelowymi. Przed dołączeniem do PGE Ventures zdobywał doświadczenie w audycie finansowym oraz w spółce będącej depozytariuszem funduszy inwestycyjnych. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

MICHAŁ MIOTK

25/11/2022

W PGE Ventures zajmuje się analizą i oceną zgłaszanych projektów oraz nadzorem nad spółkami portfelowymi. Przed dołączeniem do PGE Ventures zdobywał doświadczenie w audycie finansowym oraz w spółce będącej depozytariuszem funduszy inwestycyjnych. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

mm.jpg
pgeventures_site