BARTŁOMIEJ RYT

BARTŁOMIEJ RYT

25/11/2022

br.jpg

Bartek zajmuje się scoutingiem i analizą startupów oraz nadzorem nad spółkami portfelowymi. Wspiera nasz fundusz Energy Research Capital utworzony wspólnie z NCBiR w ramach programu bridge alfa. Przed dołączeniem do PGE Ventures, pracował w Domu Maklerskim. Bartek jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

pgeventures_site