ANNA PIENIĄŻEK

ANNA PIENIĄŻEK

31/08/2017

Odpowiada za realizację strategii stworzenia Funduszu zorientowanego na rozwój nowych technologii i rozwiązań zgodnie z wartościami Grupy Kapitałowej PGE. Posiada m.in. wieloletnie doświadczenie w rozwoju i zarządzaniu strategią finansową przedsiębiorstw, zarządzaniu i kontrolą ryzyka portfela, strukturyzowaniem transakcji. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

pgeventures_site