MARCIN ZIENKIEWICZ

MARCIN ZIENKIEWICZ

28/09/2017

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość. Doświadczenie zdobywał w bankowości korporacyjnej oraz funduszach typu venture. W PGE Ventures odpowiedzialny za analizę i ocenę zgłaszanych projektów, budowę modelu finansowego oraz prowadzenie procesu inwestycyjnego.

pgeventures_site