WOJCIECH HAŁABUZ

WOJCIECH HAŁABUZ

31/08/2017

Wojciech Hałąbuz

Absolwent Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekspert w obszarach: energetyki odnawialnej oraz efektywności energetycznej. Współodpowiedzialny za tworzenie polityki inwestycyjnej PGE Ventures.

pgeventures_site