KLAUDIUSZ PUCHAŁA

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość. Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach doradczych, gdzie realizował projekty w zakresie wycen przedsiębiorstw, modelowania biznesowego oraz fuzji i przejęć. Odpowiedzialny za selekcję projektów i prowadzenie procesu inwestycyjnego.

KLAUDIUSZ PUCHAŁA

23/10/2017

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość. Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach doradczych, gdzie realizował projekty w zakresie wycen przedsiębiorstw, modelowania biznesowego oraz fuzji i przejęć. Odpowiedzialny za selekcję projektów i prowadzenie procesu inwestycyjnego.