O nas

Kim jesteśmy, jak działamy, czym się kierujemy - poznaj bliżej PGE Ventures

O nas

PGE Ventures to powołany w ramach Grupy Kapitałowej PGE fundusz Corporate Venture Capital, którego celem jest inwestowanie w start-upy. Fundusz wykorzystuje dźwignię finansową w postaci zewnętrznych programów, m.in. PFR Ventures, ale dysponuje również własnymi środkami dedykowanymi dla projektów, które posiadają strategiczne znaczenie dla Grupy i wpisują się w jej łańcuch wartości.

Fundusz PGE Ventures preferuje obejmowanie mniejszościowych udziałów w młodych przedsiębiorstwach, a poza wniesieniem kapitału oferuje również know-how zarówno w zakresie głównej działalności biznesowej jak i funkcji wsparcia.

Rozumiemy potrzeby młodych przedsiębiorców i potrafimy je profesjonalnie zaadresować. Jesteśmy otwarci na wielopłaszczyznową współpracę zarówno z organizacjami zrzeszającymi start-upy, jak i pozostałymi funduszami VC w Polsce i zagranicą.

Zespół

PGE Ventures tworzy zespół wysoce wykwalifikowanych ekspertów, którzy efektywnie kierują działalnością Funduszu.

piotr-czak.jpg

PIOTR CZAK

Prezes Zarządu

Odpowiada za nadzór nad procesem inwestycyjnym oraz nadzorczym. Był odpowiedzialny za pozyskanie finansowania zewnętrznego oraz pierwsze inwestycje kapitałowe Funduszu. Przed pracą w Grupie PGE, pracował w firmach doradczych w Polsce i zagranicą, zajmując się doradztwem biznesowym dla sektora energetycznego i paliwowego. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz ukończył studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej.

foto-tj.jpg

TOMASZ JAKUBIAK

Wiceprezes Zarządu

Specjalista ds. marketingu, związany głównie z mediami. Zanim dołączył do zespołu PGE Ventures, pełnił m.in. funkcje: wiceprezesa ds. marketingu w „Gazecie Giełdy Parkiet”, wiceprezesa w Presspublica, oraz wiceprezesa firmy badawczej TNS OBOP. Był członkiem władz organizacji branżowych wydawców zajmujących się m.in. badaniami rynku. Zajmował się także relacjami inwestorskimi w jednej ze spółek giełdowych. Ostatnie lata to praca w Zarządzie jednego z Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oraz funkcja wiceprezesa w spółkach z grupy PKN Orlen.

klaudiusz-puchala-02.jpg

KLAUDIUSZ PUCHAŁA, CFA, ACCA

Dyrektor Inwestycyjny

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość. Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach doradczych, gdzie realizował projekty w zakresie wycen przedsiębiorstw, modelowania biznesowego oraz fuzji i przejęć. Posiada tytuł CFA oraz licencję doradcy inwestycyjnego. Odpowiedzialny za selekcję projektów, prowadzenie procesu inwestycyjnego oraz nadzór nad spółkami portfelowymi.

mateusz-glogowski-03.jpg

MATEUSZ GŁOGOWSKI, MBA

Dyrektor Departamentu Strategii

Kieruje pracą departamentu odpowiedzialnego za opracowanie i realizację strategii PGE Ventures. Sprawuje nadzór nad procesami zakupowymi. Zarządza scoutingiem startupów i komunikacją zewnętrzną. Odpowiedzialny za akcelerację startupów w Grupie PGE. Przed dołączeniem do PGE Ventures, prowadził projekty związane z wdrażaniem nowych modeli biznesowych w Grupie PGE. Wcześniej pracował w administracji rządowej i zagranicznych firmach wykonawczych. Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

mateusz-glogowski-03.jpg

ŁUKASZ PACZKOWSKI

Dyrektor Departamentu Operacyjnego

Odpowiedzialny za koordynację procesów finansowo-księgowych oraz rachuby płac i administracji kadrowej. Zarządza kompletną obsługą administracyjną i organizacyjno-prawną. Przed rozpoczęciem pracy w Grupie PGE pracował w sektorze publicznym w działach zajmujących się zarządzaniem kapitałem ludzkim oraz w firmach transportowo-logistycznych. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

piotr-bunko-02.jpg

PIOTR BUŃKO

Analityk Inwestycyjny

W PGE Ventures odpowiedzialny za analizę i ocenę zgłaszanych projektów, prowadzenie procesu inwestycyjnego oraz nadzór nad spółkami portfelowymi. Doświadczenie zdobywał w największych polskich spółkach energetycznych oraz w administracji rządowej. Absolwent Politechniki Gdańskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Rada Nadzorcza

Małgorzata Machuła

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Bianka Madej

Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Rosiak

Sekretarz Rady Nadzorczej

Zapoznaj się z naszą polityką inwestycyjną Dowiedz się więcej »
pgeventures_site