Fundusz PGE Ventures

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Fundusz PGE Ventures

PGE Ventures posiada własny Fundusz dedykowany projektom o znaczeniu strategicznym dla Grupy Kapitałowej PGE.

Poziom rocznego budżetu Funduszu to ok. 20 mln PLN. Budżet ten pozwoli na realizację mniej więcej ok. 6 wejść kapitałowych rocznie. Głównymi celami inwestycyjnymi są przedsiębiorstwa szeroko powiązane z łańcuchem wartości GK PGE, które w średniej perspektywie czasowej będą mogły zostać włączone do bieżącej działalności Grupy.

 

 

Więcej na temat obszarów inwestycyjnych Funduszu, kryteriach inwestycyjnych oraz procesu oceny i selekcji inwestycji można znaleźć w zakładce Polityka inwestycyjna.